НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  ПРИЕМ 2021/2022 учебна година            
 
           
 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебната 2021/2022 година
в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна обявява прием за 2021/2022 учебна година по следните специалности:
 
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС
 
 
 
ПРОФЕСИЯ 214010 Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ 2140106 Интериорен дизайн

Степен на професионална квалификация: трета
Изучаван чужд език в 8 клас - английски език
Начин на изучаване на езика - разширено изучаване на чужд език (РИЧЕ)
Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дневна
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Български език и литература и Математика

Характеристика на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 214010 Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ 2140106 Интериорен дизайн

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас - немски език
Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дуална
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Български език и литература и Математика

Характеристика на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430101 Мебелно производство - дуално обучение

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас - английски език
Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дуална
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Български език и литература и Математика

Характеристика на специалността
 
 
ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас - английски език
Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дневна
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Български език и литература и Математика

 
 
ПРОФЕСИЯ 623010 Техник-лесовъд
СПЕЦИАЛНОСТ 6230101 Горско и ловно стопанство

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас - английски език
Срок на обучение - 5 години
Форма на обучение - дневна
Брой паралелки - 1
Брой ученици - 26
Приемни изпити: Тест 1 - 2 х Български език и литература, Тест 2 - 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Български език и литература и Математика

Характеристика на специалността
 
 
 

 

 
 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

Заповед № РД-08-1608 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

График за дейностите по приемане на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна след завършен 7 клас за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1607 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за утвърждаване на график на дейностите по приемането на ученици в 8 клас по професии и специалности за учебната 2021-2022 година

Заповед № РД-08-1606 от 15.06.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за определяне на училищна комисия по приемане на документи и записване на ученици след завършен 7 клас