Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 22.03.2022г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща. Дневен ред: Резулати от учебно-възпитателния процесОтчет за работата през първи учебен срокНасоки за...

Държавни зрелостни изпити/задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на Държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2021/2022 година, както следва:...

На основание Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на МОН и във връзка с приключване на първи учебен срок на учебната 2021/2022 г

уведомяваме всички родители и ученици за следното: ➢ Приключване на първи учебен срок – 31.01.2022 г. (понеделник); ➢ 01.02.2022 г. (вторник) е неучебен ден – учениците са в междусрочна ваканция; ➢ Начало на втория учебен срок – 02.02.2022 г. (сряда).    ...