fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
“НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ВАРНА

Електронен дневник

Обучение в електронна среда

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 Достъп до обществена информация

Профил на купувача

Обществен съвет

Училищно настоятелство

За нас

Училището е създадено през 1924г. като Държавно практическо столарско училище, в което се обучават вечерно младежи, работещи в дървообработващите работилници.
От 1945г. се преустройва в средно техническо училище. Години наред е известно като Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „В. Коларов”. 

Национално състезание “Горски многобой” 2022г.

От 3 до 5 май 2022г. на територията на ДЛС-Балчик, се проведе ежегодното Национално състезание „Горски многобой“. Тази година участие взеха 6 професионални гимназии от направление „Горско стопанство“. За втора поредна година организатор и домакин беше Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“- Варна, с директор инж. Мария Георгиева.

Съобщения

Родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна има удоволствието да ви покани на родителска среща за учениците от 8 до 12 клас, която ще се проведе на 22.02.2024г. от 18.00 часа. Списъкът със стаите, в които ще се проведат родителските срещи на...

Кандидатстване за отпускане на стипендия за втори срок на учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, Предстои подаване на документи за отпускане на стипендия за втори срок. Моля запознайте се с Съобщението за стипендия и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД “Николай...

Празничен календар за отбелязване на 100 години от създаване на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр. Варна и 105 години от рождението на Николай Хайтов

Празничен календар за отбелязване на 100 години от създаване на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр. Варна и 105 години от рождението на Николай...

Съобщение

Коледна ваканция от 23.12.2023 г. до 02.01.2024 г. вкл. за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна. Учебните занятия се подновяват на 03.01.2024 г. (сряда) по утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание на часовете за първи учебен...

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме Ви, че на 20.11.2023 г., в понеделник, учебните занятия ще се провеждат онлайн, за което създаваме необходимата организация. Класните ръководители ще Ви информират за графика за провеждане на часовете в утрешния ден. ИНЖ. МАРИЯ...

Съобщение

06.11.2023 г. (понеделник) се обявява за неучебен ден за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна на основание заповед № РД 09-3470/31.10.2023 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с провеждане на втория тур на избори за общински съветници и...

Училищно настоятелство

Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение "Училищно настоятелство при ПГГСД" гр.Варна, ЕИК 103855468

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г.

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г. на Директора на ПГГСД за обявяване на Есенна ваканция от 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. вкл. за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр....

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г.

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г. във връзка с опазване на живота и здравето на учениците в учебно време и жалби, подадени от граждани, живеещи в съседни на гимназията...

Новини

Участие в проект „Създавам сам историческа книга”
Участие в проект „Създавам сам историческа книга”

През ноември, декември и януари ученици от десетите класове в ПГГСД "Николай Хайтов"се включиха в проект "Създавам сам историческа книга" в часовете по история и цивилизации. Ученичките от 10 б клас Никол Йорданова и Магдалена Петрова се справиха успешно и креативно...

Изложба „Бъдещето на моя град“
Изложба „Бъдещето на моя град“

Ученици от ПГГСД “Николай Хайтов” и други училища в гр. Варна участваха в изложба под надслов “Бъдещето на моя град”. Изложбата беше открита днес, а наградите бяха връчени от г-н Павел Попов - заместник кмет на гр. Варна, проф. Андрияна Андреева - Областен управител...