fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
“НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ВАРНА

Електронен дневник

Обучение в електронна среда

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 Достъп до обществена информация

Профил на купувача

Обществен съвет

Училищно настоятелство

За нас

Училището е създадено през 1924г. като Държавно практическо столарско училище, в което се обучават вечерно младежи, работещи в дървообработващите работилници.
От 1945г. се преустройва в средно техническо училище. Години наред е известно като Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „В. Коларов”. 

Национално състезание “Горски многобой” 2022г.

От 3 до 5 май 2022г. на територията на ДЛС-Балчик, се проведе ежегодното Национално състезание „Горски многобой“. Тази година участие взеха 6 професионални гимназии от направление „Горско стопанство“. За втора поредна година организатор и домакин беше Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“- Варна, с директор инж. Мария Георгиева.

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици, Уведомяваме Ви, че на 20.11.2023 г., в понеделник, учебните занятия ще се провеждат онлайн, за което създаваме необходимата организация. Класните ръководители ще Ви информират за графика за провеждане на часовете в утрешния ден. ИНЖ. МАРИЯ...

Съобщение

06.11.2023 г. (понеделник) се обявява за неучебен ден за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна на основание заповед № РД 09-3470/31.10.2023 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с провеждане на втория тур на избори за общински съветници и...

Училищно настоятелство

Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение "Училищно настоятелство при ПГГСД" гр.Варна, ЕИК 103855468

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г.

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г. на Директора на ПГГСД за обявяване на Есенна ваканция от 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. вкл. за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр....

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г.

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г. във връзка с опазване на живота и здравето на учениците в учебно време и жалби, подадени от граждани, живеещи в съседни на гимназията...

Кандидатстване за отпускане на стипендия за първи срок на учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, Предстои подаване на документи за отпускане на стипендия за първи срок. Моля запознайте се с Съобщението за стипендия и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД “Николай...

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас по професии и специалности за учебната 2023/2024 година, както и времето и мястото за работа на училищната комисия. Заповед № РД-08-2368 от 08.06.2023г. за определяне на училищна комисия по приемане на...

Новини

18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора
18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора

На 14.10.2023 г. в центъра на град Варна се проведе Walk For Freedom - „Поход за свобода". Организатори на събитието са дирекция Превенции Община Варна, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) Варна и Фондация „SOS - семейства в риск". Участие в събитието...