fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
“НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ВАРНА

Електронен дневник

Обучение в електронна среда

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 Достъп до обществена информация

Профил на купувача

Обществен съвет

Училищно настоятелство

За нас

Училището е създадено през 1924г. като Държавно практическо столарско училище, в което се обучават вечерно младежи, работещи в дървообработващите работилници.
От 1945г. се преустройва в средно техническо училище. Години наред е известно като Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „В. Коларов”. 

Национално състезание “Горски многобой” 2022г.

От 3 до 5 май 2022г. на територията на ДЛС-Балчик, се проведе ежегодното Национално състезание „Горски многобой“. Тази година участие взеха 6 професионални гимназии от направление „Горско стопанство“. За втора поредна година организатор и домакин беше Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“- Варна, с директор инж. Мария Георгиева.

Съобщения

Съобщение

06.11.2023 г. (понеделник) се обявява за неучебен ден за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна на основание заповед № РД 09-3470/31.10.2023 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с провеждане на втория тур на избори за общински съветници и...

Училищно настоятелство

Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение "Училищно настоятелство при ПГГСД" гр.Варна, ЕИК 103855468

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г.

Заповед № РД 08-455 от 27.10.2023г. на Директора на ПГГСД за обявяване на Есенна ваканция от 28.10.2023 г. до 01.11.2023 г. вкл. за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр....

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г.

Заповед № РД 08 -323 от 16.10.2023г. във връзка с опазване на живота и здравето на учениците в учебно време и жалби, подадени от граждани, живеещи в съседни на гимназията...

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас по професии и специалности за учебната 2023/2024 година, както и времето и мястото за работа на училищната комисия. Заповед № РД-08-2368 от 08.06.2023г. за определяне на училищна комисия по приемане на...

Новини

Награждаване на ученици от ПГГСД “Николай Хайтов” за участие в конкурси
Награждаване на ученици от ПГГСД “Николай Хайтов” за участие в конкурси

Първо място (втора възрастова група) в литературен конкурс за есе на тема "Майчице свята" - Румина Димитрова от VIII Д клас. Първо място в Национален виртуален конкурс за български народни гатанки - Преслав Радев от XII В клас. Второ място в литературен конкурс за есе...

Връчване на Награда “Варна” 2024
Връчване на Награда “Варна” 2024

Отличие за Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Награда ВАРНА за Колектив на годината в областта на средно училищно...