fbpx

За нас

„……жизнен и усмихнат, як и ален, възседнал своя див глиган из дебрите планински, човекът който не се предаде…От всички разкази най-дивият, но и най-дивен разказ.”

Николай Хайтов е роден на 15.09.1919г. в село Яврово, Пловдивска област. Произхожда от будно и трудолюбиво семейство. Сладкодумието и остроумието да разказва, наследява от баща си. В детсвото си с интерес слуша приказките, които му разказват, а и сам чете много книги. Завършва прогимназия в родното си село, след което се налага да работи в Пловдив като камериер, келнер, общ работник. Учи гимназия в Асеновград. Висше образование получава в Лесотехническия факултет на Софийския университет. Почти 10 години работи като инженер-лесовъд в Родопите и Рила. През това време обиква гората, прекланя се пред нейната красота и пред величието на Родопа планина. Опознава бита, нравите и обичаите на гордите родопчани. Всичко това ражда желанието да напише, да разкаже за това, което е видял, което е преживял.
Ражда се един от най-сладкодумните и мъдри разказвачи на 20-ти век. Николай Хайтов става народен писател, който не измисля, не съчинява живота, а в неговите творби животът просто живее. Така е в „Диви разкази”, „Шумки от габър”, „Горски разкази”, „Хвъркатото корито”, „Гробът на Васил Левски” и др. Хайтов е автор на 43 книги, 13 пиеси, 750 статии, рецензии. Участва в създаването на 35 научно популярни и 8 игрални филми.
Академик, дългогодишен председател на Съюза на българските писатели, удостоен с множество български и световни литературни награди, той непрестанно ратува за доброто на българската нация, за чистотата на родния език, за опазване на дивната природа.
Във вълнуващия свят на художествените творби, той вае характери, непоколебими, нежни и свободни. Героите му живеят със себе си и мирозданието.
Близо до Бога, както живя самият творец.

Основано 1924

Училището е създадено през 1924г. като Държавно практическо столарско училище, в което се обучават вечерно младежи, работещи в дървообработващите работилници.
От 1945г. се преустройва в средно техническо училище. Години наред е известно като Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „В. Коларов”.
През 1991г. е преименувано в Техникум по горско стопанство и дървообработване, а през 2003г. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване.
През 1997г. Училището е включено в проект за усъвършенстване на професионалното образование и обучение към програма ФАР на Европейския съюз. Учениците се обучават в осем специалности от висококвалифицирани преподаватели.
Името си „Николай Хайтов” гимназията получава през 2004 година

 Материална база

Училището разполага със съвременна материално-техническа база, съобразена с изискванията за микроклимат, оборудване и обзавеждане, екология и дизайн – учебен корпус с 19 кабинета по общообразователни и специални предмети, физкултурен салон фитнес зала и спортни площадки, производствен корпус с 8 учебни работилници, 4 машинни отделения, достъп до Интернет, библиотека. Нарастващите темпове на компютаризация във всички сфери на обществения живот, постиженията на научно-техническия прогрес, изискват от съвременния човек да умее да работи много добре с компютър. Три от кабинетите са за провеждане на упражнения по информационни технологии, информатика, компютърно проектиране с CAD системи. Те са оборудвани с нова компютърна техника и периферни устройства. Осигурен е достъп до Интернет. По компютърно проектиране учениците работят с лицензирани програмни продукти и усвояват видове проектиране, изработване на работни и сборни чертежи на детайли и др. За работа на открито разполагаме с парк-дендрариум с повече от 80 вида дървета и храсти и разсадник.