НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Мебелно производство  
Професия: Техник - технолог в дървообработването
Специалност:
Мебелно производство - дуално обучение
 
 
   
 
mp_dualno
   
   
Степен на професионална квалификация: трета
 
             
   

Срок на обучение: 5 години

 
   

Изучават се дисциплини, базови в усвояването на производството на мебели, материали, машини и технологии, както и конструиране и проектиране на мебели и интериор за жилищни и обществени сгради. Обучението включва и редица икономически дисциплини, създаващи умения за създаване на малко или средно предприятие. Завършилият тази специалност може да работи във фирми за производство и ремонт на мебели; в мебелни магазини.