НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Интериорен дизайн  
Професия: Дизайнер
Специалност:
Интериорен дизайн
 
 
   
         
 
id
  Степен на професионална квалификация: трета  
     
   
Срок на обучение: 5 години с разширено изучаване на английски език
 
     
   

Специалността осигурява възможност младите специалисти да решават самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора, естетически да го оформят, да работят с CAD системи, да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както в планово, така и в пространствено отношение. Завършилият специалността може успешно да реализира своите знания във фирми, ателиета, дизайнерски бюра и проектантски организации.