НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Профил на купувача            
 
 
 
 
 
 
Профила на купувача се поддържа съгласно Раздел ІІІ Профил на купувача
по ЗОП (Закон за обществените поръчки)