fbpx

Програма “Еразъм+”
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ”
Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6
период на изпълнение: 01.09.2014 – 31.08.2016
ръководител: инж.М.Георгиева

ПГГСД „Николай Хайтов” отново с участие в международен проект

От 2014/2015 учебна година в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” стартира поредният проект с международно участие по програма Еразъм, финансирана от Европейския съюз. Тема на проекта е „Театър форумът – инструмент за обучение”. Време на реализация на проекта – 2014 – 2016 година. Шест са държавите, които участват в този учебен проект – България, Румъния, Турция, Полша, Словения и Италия.
Дванадесет ученици от ПГГСД „Николай Хайтов” ще станат част от тази европейска инициатива в областта на средното образование. Според изискванията шанс имат ученици от 15 до 17-годишна възраст, които владеят английски език, постигат добри резултати в училище, справят се отговорно с поставени задачи, притежават качества като толерантност, амбициозност, артистичност, умения за работа в екип. Предимство е участието в предишни проекти.
Включването на учениците в проекта ще им даде възможност за пътуване до страните, включени в проекта, нови контакти и създаване на приятелство с ученици от други държави, усъвършенстване на общата култура, на личностни качества и най-вече повишаване нивото на владеене на английски език. Целта на проекта е учене чрез театър – на учениците се дава възможност по непринуден и интересен начин да учат езика, проявявайки свобода и творчество. Чрез подобни модерни и творчески методи се разчупва училищното статукво за учене. Това предполага да се привлекат занапред повече ученици, стимулирани от иновативните методи на обучение и възможностите за пътуване, разширяване на културата и мирогледа на подрастващите.
ПГГСД „Николай Хайтов” от няколко години има успешно участие в подобни международни проекти с учебна цел, което е едно от основанията за присъждане на Награда „Варна” за колектив на годината. Преподаватели, ученици и родители приветстват подобни възможности за участие.
На 26. ХІ. 2014 г. предстои организационна среща на представителите на всички страни, която ще се проведе в Турция.

Учители от ПГГСД „Николай Хайтов” на обучение в румънския град Яш във връзка с проект по Еразъм +

В периода 12 – 16 януари 2015 г. екип от учители от ПГГСД „Николай Хайтов” град Варна участва в обучителен курс на педагози от шест държави, включени в проект „Театър-форумът – инструмент за обучение” по програма „Еразъм +”. Домакини на поредната международна среща бяха учители от румънския екип от град Яш – културната столица на страната. Тема на обучението беше „Психодрамата като метод на театър-форума”, обсъдени бяха и организационни въпроси. Представените презентации от екипа на румънските учители и ученици подготви теоретично учителите за предстоящите етапи по дейностите на проекта. А именно избор на екип от ученици от всяко училище, който ще представи в рамките на 15-20 минути театрална постановка на английски език по правилата на „Театър – форумът”. В рамките на дните за обучение се проведоха и практични занятия, водени от преподавателка по актьорско майсторство. Усвоените знания, методи и похвати учителите ще приложат и предадат на своите ученици в подготовката за предстоящите изяви в Словения и Италия.
Учителите имаха възможността да гостуват и на училището по изкуствата в града, където наблюдаваха обучението в часовете по балет, актьорско майсторство и други форми на изкуството. Организаторите бяха разнообразили петдневната програма с посещение на историческа крепост, манастири в региона, етнографски музей. Незабравим ще остане шоу-спектакълът с участието на деца от общински детски комплекс. Гостите придобиха цялостна представа за румънския фолклор и култура, наблюдавайки представлението на изявени деца – танцьори и певци на фона на перфектната организация и топлото посрещане от страна на домакините.

Може ли да се учи, забавлявайки се и правейки театър ???

ПГГСД „Николай Хайтов” град Варна е гимназия, съчетаваща традиции и иновативни подходи в обучението на младото поколение. Училището в последно време умело се вписва в рамките на европейския културно-образователен модел. Ученици и учители съвместно правят стъпка по стъпка напред към овладяване на нови методи и практики на обучение. Едно по различно, по-забавно и нетрадиционно учене примамва децата, които обществото маркира като безотговорни тийнейджъри или обхванати от апатия и спуснали се по инерцията младежи. Учителите се опитват да отговорят на предизвикателството на новото и различното и прокарват път към нови хоризонти за своите ученици. Как в гимназия, в която се подготвят кадри в областта на горското стопанство и парковото строителство, дървообработването и мебелното производство намират място иновативни методи и подходи на обучение? И как учители от различни специалности и направления създават сценарии, правят театър и то на английски език? Но не традиционен театър, а форум–театър – разновидност на театралната култура, нещо ново, актуално и пробиващо си път и в училищна среда. Всичко се получава с труд, лишения от свободно време и работа в екип – екип от ученици и учители, работещи по проекта „Форум-театърът – инструмент за обучение”, финансиран от рамкова програма „Еразъм +”. А кои ученици ще представят училището през месец май в град Рим, Италия, кои са учениците, които се превъплъщават в различни социални роли и преекспонират социални проблеми на сцена? Това са 8 ученици, класирани след проверка на знанията и уменията по английски език и събеседване с комисия. Това са 5 момичета и 3 момчета, които и в съботни дни се обучаваха, които тепърва отприщват вероятно дремещ талант на актьор, сценарист или оператор. Със сигурност те ще намерят нови приятели сред участниците от Полша, Румъния, Турция, Словения и Италия, със сигурност това е стъпка напред за тях и едно ново и голямо преживяване.

През периода 10 -15 май 2015г. група учители и ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов” – Варна участваха в международен театрален фестивал в Рим по проект Еразъм+, ключова дейност 2. Във фестивала участваха училища от Италия, Полша, Словения, Румъния, Турция и България. Учители и ученици от различните държави си сътрудничиха в продължение на осем месеца в рамките на проект „Форум-театърът, инструмент за обучение” по програма „Еразъм+”. Акцентът в проекта е неформалното обучение на учениците по английски и развитие на театралните им способности. По време на подготовката за срещата ученици и учители от всички държави си сътрудничеха и опознаваха. На фестивала в Рим ПГГСД „Н. Хайтов” – Варна се представи с филм, който разглежда взаимоотношенията между учениците в училище и отношението им към тези със специални образователни потребности, като изразиха нуждата от толерантност и разбиране към „различните”. Второто участие бе пиеса, на тема „Семейни проблеми”. Чрез нея, учениците показаха как може да се разреши сблъсъкът между поколенията в семейството. Младежите сами написаха сценариите, като по този начин изразиха собствени мисли, проблеми и решения. Исмаил Реджеб бе отличен за най-добър жокер, а Дейвид Николов за най-добър актьор. Всички младежи бяха впечатлени, от това което младите хора от различните страни изразиха чрез филмите и пиесите, а именно че всички хора имат еднакви чувства, еднакви проблеми, притежават едни и същи човешки ценности. По време на престоя в Рим групата посети известни исторически забележителности като Колизеума, Форума, площад Навона, фонтана ди Треви, Капитолския музей. Приятната атмосфера на Рим и гостоприемните домакини спомогнаха представителите на различните държави да се опознаят и сприятелят. В свободното време младежите се веселяха, пееха, танцуваха, чувстваха се щастливи заедно. Предстои следваща среща между учители в България през м. септември 2015 и втори фестивал през есента в Словения на тема „Всички имаме едни и същи мечти”.