fbpx

Участие в проект „Създавам сам историческа книга”

През ноември, декември и януари ученици от десетите класове в ПГГСД “Николай Хайтов”се включиха в проект “Създавам сам историческа книга” в часовете по история и цивилизации.

Ученичките от 10 б клас Никол Йорданова и Магдалена Петрова се справиха успешно и креативно със задачата и предадоха завършени книжки на тема “Владетели на Първото българско царство “, които бяха представени на учениците изучаващи българска история в 10 клас. Желаем бъдещи успехи на момичетата и много вдъхновение!

Открит урок по чужд език по професията на тема ”Интервюто за работа в ежедневието ни”
Открит урок по чужд език по професията на тема ”Интервюто за работа в ежедневието ни”

На 31 май 2024г. в 11 б клас се проведе открит урок по чужд език по професията на тема ”Интервюто за работа в ежедневието ни”. Целта на урока беше развиване на комуникативни умения у учениците и боравене със специфичната лексика, заложена в учебната програма. Урокът...