fbpx

Участие в проект „Създавам сам историческа книга”

През ноември, декември и януари ученици от десетите класове в ПГГСД “Николай Хайтов”се включиха в проект “Създавам сам историческа книга” в часовете по история и цивилизации.

Ученичките от 10 б клас Никол Йорданова и Магдалена Петрова се справиха успешно и креативно със задачата и предадоха завършени книжки на тема “Владетели на Първото българско царство “, които бяха представени на учениците изучаващи българска история в 10 клас. Желаем бъдещи успехи на момичетата и много вдъхновение!

Изложба „Бъдещето на моя град“
Изложба „Бъдещето на моя град“

Ученици от ПГГСД “Николай Хайтов” и други училища в гр. Варна участваха в изложба под надслов “Бъдещето на моя град”. Изложбата беше открита днес, а наградите бяха връчени от г-н Павел Попов - заместник кмет на гр. Варна, проф. Андрияна Андреева - Областен управител...