fbpx

Програма “Еразъм+”
Тема на проекта: “Усвояване на европейски практики за дуална система
на професионално обучение”
Финансиран по ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2015-1-BG01-013812

От м.октомври 2015г. в гимназията старира проект на тема „Усвояване на европейски практики за дуална система на професионално обучение ”, с договор № 2015-1-BG01-KA102-013812, финансиран по ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”. Проектът предвижда през 2016г да бъдат обучени 10 учители в продължение на десет дни в професионален обучителен център в Милано, област Ломбардия в Италия.