fbpx

 Тапицерство и декораторство

Професия: Техник-технолог в дървообработването

СПЕЦИАЛНОСТ: ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО

Тапицерство и декораторство е специалност, в която учениците получават знания и умения за производство и ремонт на тапицирани изделия, проектиране на  мебели и интериор, вътрешно обзавеждане и декорация.

След завършване на обучението по специалността, младият специалист трябва да умее да изпълнява качествено технологичните операции при производството на тапицирани изделия, като:

  • подбира видове тапицерски материали;
  • използва необходимите инструменти, машини и съоръжения за тапициране;
  • разчита и разработва конструктивна документация;
  • конструира и проектира мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
  • прилага нормативната уредба за създаване на малко или средно предприятие за производство на тапицирани изделия;
  • планира, организира и контролира дейността му.    

Възможност за реализация

Завършилите специалисти могат да започнат самостоятелна дейност или да работят във фирми като конструктори, технолози, чертожници, тапицери за изработване на нови или ремонт на тапицирани изделия, за обзавеждане на жилищни и обществени сгради, транспортни средства, консултанти в мебелни магазини, шоурумове и други.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за продължаване обучението в колежи и висши училища.Завършилите успешно  ученици пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”.