fbpx

Съобщение

Коледна ваканция от 23.12.2023 г. до 02.01.2024 г. вкл. за учениците от ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна. Учебните занятия се подновяват на 03.01.2024 г. (сряда) по утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание на часовете за първи учебен срок.

Резултати от литературния конкурс „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети“

На 22.05.2024 г. от 16:00 ч. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ се проведе заседание на журито за определяне на класирането от ученическия литературен конкурс за есе или стихотворение на тема „Крила имат само тия, дето...

Заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на 02 май 2024 г. за неучебен ден

Със заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката 02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в...