fbpx

 Реставрация на стилни мебели и дограма

Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност: Реставрация на стилни мебели и дограма

Осигурява се подготовка по дърворезбарство, тапицерия, струговане на дървесина с цел реставрация на стилни мебели и изработване на нови от дървесина.

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да извършва реставрация на стилни мебели и дограма, като:

  • подбира правилно ръчни инструменти, универсални и специализирани дървообработващи машини;
  • познава стиловите особености на мебелите и дограмата през различните епохи;
  • използва методи и средства за защита, модифициране и консервиране на дървесината;
  • извършва монтажно-ремонтни и реставрационни дейности;
  • проектира и изработва видове дърворезба;
  • конструира и проектира стилни мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и офиси;
  • планира, организира и контролира дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма
  • планира, организира и контролира дейността му.    

Възможност за реализация

Завършилите могат да планират, организират и контролират дейностите при създаване на малко или средно предприятие за реставриране на стилни мебели и дограма.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за продължаване обучението в колежи и висши училища.

Завършилите успешно  ученици пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”.