fbpx

Резултати от литературния конкурс „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети“

На 22.05.2024 г. от 16:00 ч. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ се проведе заседание на журито за определяне на класирането от ученическия литературен конкурс за есе или стихотворение на тема „Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети“. Конкурсът беше организиран по повод 100 години от създаването на гимназията и 105 години от рождението на Николай Хайтов.

Журито беше в състав – председател Димитричка Ганева – главен експерт „Приобщаващо образование“ в Община Варна и членове – Галина Кузманова – старши учител по български език и литература в ПГГСД „Николай Хайтов“, Жасмина Жекова – учител по български език и литература в ПГГСД „Николай Хайтов“ и Владислав Стойнев – учител по български език и литература в ПГГСД „Николай Хайтов“.

За участие в конкурса бяха получени 55 литературни творби, от които 30 есета и 25 стихотворения. Журито разгледа и оцени всички получени литературни творби на 55 участници. Според регламента на конкурса творбите бяха разделени в две категории – за есе и за стихотворение.

В категория „Есе“ първото място се присъжда на Цветелина Симеонова Симеонова, ученичка от XII клас на ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен. На второ място се класира Румина Руменова Димитрова, ученичка от VIII клас  на ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна. Третото място зае Росен Йорданов Янков, ученик в VI клас от ОБУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Априлово, обл. София.

В категория „Стихотворение“ първото място се присъжда на Александра Любенова Христова, ученичка от XII клас на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен. Второто място зае Милена Венелинова Тодорова, ученичка от XI клас  на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Третото място беше присъдено на Сузана Ясенова Филипова, ученичка от VIII клас на ПГКМКС „Академик Благовест Сандов“, гр. Варна.

Ръководството на ПГГСД „Николай Хайтов“ изказва благодарности на всички участници. Журито определи класираните на I, II и III място да получат статуетка и грамота. Всички участвали ученици ще получат грамоти за участие в конкурса.

Заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на 02 май 2024 г. за неучебен ден

Със заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на Министъра на образованието и науката 02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в...

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна има удоволствието да ви покани на родителска среща за учениците от 12 клас, която ще се проведе на 17.04.2024г. от 18.00...