fbpx

Програма на мероприятията, посветени на 103 години от рождението на писателя Николай Хайтов и 98 години от основаването на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” – Варна

  7 – 11.11.2022г.Провеждане на час на класа на тема „98 години от създаването на ПГГСД „Николай Хайтов”  и 103 години от рождението на Николай Хайтов”
  24.10 – 11.11.2022г.Конкурс за рисунка, карикатура, комикси, колажи, фотоизложба и др. на тема: „Хайтови творби в багри и цвят”.
03.11.2022г. 15:30На гости в регионална библиотека „Пенчо Славейков” гр. Варна  
  07.11.2022г.Прожекция на филм „Петя на моята Петя” за учениците от 8 б, 9 б и 9 д клас
08.11.2022г. 15:00 часа ПГГСД „Николай Хайтов“Кръгла маса на тема: Успешни подходи при включване на деца и младежи с РАС в образователния процес и при формиране на базови професионални умения.
09.11.2022г. 17:00 часа Юнашки салонПредставяне на 16 том от избрани съчинения на Николай Хайтов „Време за разхвърляне на камъни”. Който има ухо да чуе” и последно направен филм по едноименната пиеса „Лодка в гората”.
10.11.2022г. 15:00 часа Юнашки салонПразничен концерт
11.2022г. Филм на БНТ2Съвременното обучение в традиционното българско училище.
11.2022г.Училищно състезание Природата – вдъхновител на идеи.
Съобщение

На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.1 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за...

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 7.03.2023г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща за всички...