fbpx

На основание Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на МОН и във връзка с приключване на първи учебен срок на учебната 2021/2022 г

уведомяваме всички родители и ученици за следното:

➢ Приключване на първи учебен срок – 31.01.2022 г. (понеделник);

➢ 01.02.2022 г. (вторник) е неучебен ден – учениците са в междусрочна ваканция;

➢ Начало на втория учебен срок – 02.02.2022 г. (сряда).                            

Учебни занятия ще започнат по ново седмично разписание за втори учебен срок. 

Желаем успешно приключване на първия учебен срок!