fbpx

ПРИЕМ 2022/2023 учебна година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
за учебната 2022/2023 година
в ПГГСД “Николай Хайтов” гр.Варна

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” гр.Варна обявява прием за 2022/2023 учебна година по следните специалности:

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

ПРОФЕСИЯ 214010 Дизайнер
СПЕЦИАЛНОСТ 2140106 Интериорен дизайн

Степен на професионална квалификация: трета
Изучаван чужд език в 8 клас – английски език
Начин на изучаване на езика – разширено изучаване на чужд език (РИЧЕ)
Срок на обучение – 5 години
Форма на обучение – дневна
Брой паралелки – 1
Брой ученици – 26
Приемни изпити: Тест 1 – 2 х Български език и литература, Тест 2 – 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Информационни технологии и Изобразително изкуство

ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430101 Мебелно производство – дуално обучение

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас – английски език
Срок на обучение – 5 години
Форма на обучение – дуална
Брой паралелки – 1
Брой ученици – 26
Приемни изпити: Тест 1 – 2 х Български език и литература, Тест 2 – 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Информационни технологии и Изобразително изкуство

ПРОФЕСИЯ 543010 Техник-технолог в дървообработването
СПЕЦИАЛНОСТ 5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас – английски език
Срок на обучение – 5 години
Форма на обучение – дневна
Брой паралелки – 1
Брой ученици – 26
Приемни изпити: Тест 1 – 2 х Български език и литература, Тест 2 – 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Информационни технологии и Изобразително изкуство

ПРОФЕСИЯ 622010 Техник-озеленител
СПЕЦИАЛНОСТ 6220102 Парково строителство и озеленяване

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас – английски език
Срок на обучение – 5 години
Форма на обучение – дневна
Брой паралелки – 1
Брой ученици – 26
Приемни изпити: Тест 1 – 2 х Български език и литература, Тест 2 – 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Информационни технологии и Изобразително изкуство

ПРОФЕСИЯ 623010 Техник-лесовъд
СПЕЦИАЛНОСТ 6230101 Горско и ловно стопанство

Степен на професионална квалификация: трета
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Изучаван чужд език в 8 клас – английски език
Срок на обучение – 5 години
Форма на обучение – дневна
Брой паралелки – 1
Брой ученици – 26
Приемни изпити: Тест 1 – 2 х Български език и литература, Тест 2 – 2 х Математика
Балообразуващи предмети от свидетелството за основно оброзование: Информационни технологии и Изобразително изкуство