fbpx

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ родители, ученици и партньори на гимназията,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Областен информационен център – Варна (ОИЦ-Варна), като част от Звеното за публични консултации към РСР на Североизточен регион, Ви кани на публично обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Варна – град отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център, с грижа за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“.

Събитието ще се проведе от 14:00 часа на 14 март /четвъртък/ 2024 г. в Юнашки салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1.

Община Варна е водещ партньор в КИТИ. Концепцията включва 12 проектни идеи на общо 11 партньори. В изпълнението ще участва и ПГГСД „Николай Хайтов“ с проектна идея “Десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и борба против дискриминацията“. Нашата гимназия има дългогодишен опит в работата в мултикултурна среда и се гордее с добрите практики и успешните образователни методи и подходи, които прилага.

Сред планираните дейности по концепцията са реставрация на археологически обекти, ремонт на Летен театър-Варна, обновяване на медицинска апаратура, мерки по енергийна ефективност, опазване на околната среда и превенция от наводнения, изграждане на туристическа инфраструктура и др.

Планирани дейности на ниво училище са многообразие от занимания по интереси, клубове по спорт, организиране на благотворителни инициативи, тренинги с ученици и родители по различни теми, провеждане на зелени училища и др.

Всеки заинтересован може да се запознае с резюме на концепцията тук:

·         На Фейсбук страницата на ОИЦ-Варна – https://www.facebook.com/photo/?fbid=721913710093034&set=pcb.721913950093010, и

·         На Интернет сайта на Община Варна – https://varna.bg//upload/12880/КИТИ_Варна_Аксаково_Шабла_final.pdf

Препоръки и възражения по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://forms.gle/158LQbJdoDbXNPhd6, както и на електронната поща на ОИЦ-Варна oic_varna@abv.bg, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

Във връзка с изискванията на Управляващия орган (УО) на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) за провеждане на публични консултации и обсъждания, при невъзможност Вие или Ваш представител да присъствате на събитието, моля писмено да ни информирате през Деловодството на Община Варна.

При техническа възможност от Ваша страна, моля да публикувате информацията за събитието – общественото обсъждане на Интернет сайтовете на ръководените от Вас институции/организации. По този начин ще спомогнете информацията да достигне до по-широк кръг заинтересовани страни, а проектите в КИТИ да получат по-висока обществена подкрепа.

С уважение,

БЛАГОМИР КОЦЕВ

Кмет на Община Варна

Инж. Мария Георгиева

Директор на ПГГСД „НИколай Хайтов“ гр. Варна

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна има удоволствието да ви покани на родителска среща за учениците от 12 клас, която ще се проведе на 17.04.2024г. от 18.00...

Родителска среща

Уважаеми родители, Ръководството на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна има удоволствието да ви покани на родителска среща за учениците от 8 до 12 клас, която ще се проведе на 22.02.2024г. от 18.00 часа. Списъкът със стаите, в които ще се проведат родителските срещи на...