fbpx

Парково строителство и озеленяване

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК – ОЗЕЛЕНИТЕЛ
СПЕЦИАЛНОСТ: ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Парково строителство и озеленяване е специалност, занимаваща се със създаване и поддържане на зелени пространства в интериора и екстериора. Учениците, завършили тази специалност получават знания и умения за:
• създаване проекти за ландшафтен дизайн;
• създаване на флорален дизайн и декорация на празнични събития;
• създаване на зелени пространства;
• отглеждане на цветя, дървета и храсти.

Възможност за реализация

Завършилият тази специалност може да работи самостоятелно или:

  • Във фирми, извършващи:
  • Ландшафтно проектиране;
  • Декорация на събития и празнична флористика;
  • Реализации на паркови обекти;
  • Отглеждане и произвеждане на цветя, декоративни дървета и храсти;

 В държавна или общинска администрация като:

  • специалист по Паркоустройство и благоустройство.

Завършилите успешно  ученици пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за Трета степен на професионална квалификация „ТЕХНИК-озеленител”.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.