fbpx

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Скъпи ученици, Уважаеми родители,

Официалното откриване на новата учебна 2022 – 2023 година ще се състои на 15.09.2022 г. (четвъртък) от 09.00 часа в двора на гимназията.

ИНЖ. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на ПГГСД „Николай Хайтов”,

гр. Варна

Съобщение

На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл.1 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за...

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 7.03.2023г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща за всички...