fbpx

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

През 2023/2024г. ПГГСД „Николай Хайтов“ е одобрена за финансиране и изпълнение на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, одобрена с РМС №408 от 31.05.2023г., по модул 1. Изкуства и модул 2. Спорт от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

По модул „Изкуства“ са сформирани две групи.

Група по изобразително изкуство, с ръководител Радина Станкова. Включени са 15 ученици. Целта на клуба е всеки ученик да създаде проект единствено и само по личен избор в зависимост от вълнуващите го теми. Клубът ще обхваща основно ученици, обучаващи се по специалност „Интериорен дизайн“, за да подпомага още повече изграждане на усета им за красиво. Включени са ученици от 8 до 11 клас.

Клуб „Фантазия“ с ръководител г-жа Петя Георгиева. Включени са ученици от 8 до 12 клас. Голямото разнообразие на българския фолклор предлага движения от най-различен характер. Тяхното овладяване е един от лесните начини за подобряване на координационните способности и общата двигателна култура на играещите. Тези способности са характерни с лесна преносимост в другите двигателни дейности, което благоприятства решаването на образователните задачи в различните спортни занимания.

По модул „Спорт“ е сформиран клуб по футбол с ръководител г-н Илиян Илиев. Главната ни задача е развиване и укрепване на здравето на децата, възпитание в дух на спортсменство и работа в екип. Клубът има за цел да обучи младите състезатели на основните прийоми във футболната игра. Да  развием физически умения, а също духовни, емоционални и социални умения; рецепта срещу негативните последици от една все повече обездвижена среда; изпробван метод за пълноценен здравословен живот. Включени са 16 ученици от 8 до 10 клас. Всяка група разполага с до 80 учебни часа за занимания в сферата на изкуствата и не по-малко от 2 учебни часа седмично. Отборът по футбол разполага с до 80 учебни часа за подготовка на отборите за участието им във вътрешноучилищни и/или междуучилищни състезания и не по-малко от 2 учебни часа занимания/тренировки седмично, считано от 09.10.2023 г.