fbpx

Научна  конференция „105 години от рождението на Николай Хайтов – емблематична и ярка фигура в българската литература“

На 29.03.2024 г. в Регионална библиотека град Варна се проведе научна конференция на тема „105 години от рождението на Николай Хайтов – емблематична и ярка фигура в българската литература“. Инициатори на събитието бяха ръководствата на ПГГСД „Николай Хайтов“ Варна и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ Варна. Сред гостите на  конференцията бяха Здравец Хайтов – син на Николай Хайтов, неговата съпруга, както и учители,  библиотекари и възпитаници на  гимназията.

Откриването на конференцията започна с топло приветствие от инж. Мария Георгиева – директор на ПГГСД „Николай Хайтов“, г- жа Кристиана Димчева – гл. библиотекар на направление „Редакционно-изследователска дейност“ и Здравец Хайтов, който пожела на участниците и гостите да следват литературното си призвание и да работят в полза на родината.

Първите участници г-жа Жасмина Жекова и г-н Владислав Стойнев – учители по БЕЛ в ПГГСД „Николай Хайтов“, чийто доклад бе на тема „Хайтовите послания 105 години по-късно“, впечатлиха присъстващите с дълбочината и обхватността на въпросите, свързани с творчеството, драматургията, филмографията, стремежа на автора да съхрани чистотата на българския език, както и с актуалната тема за българската идентичност, ценности, идеали и интеграция в съвременния глобален свят.

„Красотата на българската природа и нравствените ценности в сборниците на Николай Хайтов „Шумки от габър“ и „Диви разкази“ бе темата на доклада на г-жа Галина Кузманова – учител в ПГГСД „Николай Хайтов“. Разработката на темата бе своеобразна приказка за прелестта на българската природа, за колоритни образи с богата душевност – носители на Хайтовите истини и послания.

Темата на доклада на г-н Емил Демирев – гл. библиотекар на направление „Справочно-библиографска информация“ бе „Хайтов и паметта. Варненски проекции“. Акцент се постави върху посланията на Хайтов, предимствата на Варненската дигитална библиотека. Интересно бе присъстващите да научат за гостуванията на Николай Хайтов в Регионална библиотека Варна и да разгледат книги с оригинални послания от автора.

Завладяващо и емоционално бе изложението на доклада „Човек е толкова щастлив, колкото е свободен да прави това, за което е създаден“, подготвен от инж. Елена Милчева – учител в ПГГСД „Николай Хайтов“. Словата се редяха възхитително, сякаш оживяваше всеки лист, всяко дърво и обитател на родопската гора.

Г-жа Зорница Петрова – библиотекар-експерт, завеждаща „Детски и средношколски отдел“ представи образователна платформа и говори за възможностите на дигитализацията  – темата бе „Отворени литературни ресурси за ученици“.

Последният доклад бе на тема „Дърво с корен. Хилядолетният чинар, е-издание за най-старото дърво във Варна на РБ „Пенчо Славейков“, представен от г-жа Кристиана Димчева, която сподели, че ако Хайтов знаеше за този хилядолетен старец, можеше да влезе в неговите творения. След отправените благодарности към всички участници г-жа Мария Георгиева – директор на ПГГСД „Николай Хайтов“ връчи сертификати и завърши с думите: „Днес беше един празник за духа“.