fbpx

Критерии за номиниране на “Ученик на годината” за учебната 2022/2023 година

1. Да има добър успех по общообразователна и професионална подготовка;

2. Да има добра дисциплина, сериозно отношение към учебен процес;

3. Да няма наложени санкции от класен ръководител и педагогически съвет;

4. Да е участвал/а в училищния живот през последната година или в курса на обучение.

5. Толерантност и етичност в отношението към учители и съученици.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Мотивиращо предложение от класен ръководител

2. Копие от ел. дневник  за годишния успех

3. Получени грамоти, поздравителни адреси, сертификати

Комплектът документи се подава в деловодството на училището до 02.11.2022 г.

Право за участие имат всички ученици от VІІІ до ХІІ клас.

Наградата е ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ в размер на 100 лв.

Програма на мероприятията, посветени на 103 години от рождението на писателя Николай Хайтов и 98 години от основаването на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” – Варна

  7 - 11.11.2022г.Провеждане на час на класа на тема „98 години от създаването на ПГГСД „Николай Хайтов”  и 103 години от рождението на Николай Хайтов”  24.10 - 11.11.2022г.Конкурс за рисунка, карикатура, комикси, колажи, фотоизложба и др. на тема:...

Покана за родителска среща

Уважаеми родители, На 20.09.2022г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна ще се проведе общоучилищна родителска среща за всички...