fbpx

Критерии за номиниране на “Ученик на годината” за учебната 2022/2023 година

1. Да има добър успех по общообразователна и професионална подготовка;

2. Да има добра дисциплина, сериозно отношение към учебен процес;

3. Да няма наложени санкции от класен ръководител и педагогически съвет;

4. Да е участвал/а в училищния живот през последната година или в курса на обучение.

5. Толерантност и етичност в отношението към учители и съученици.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Мотивиращо предложение от класен ръководител

2. Копие от ел. дневник  за годишния успех

3. Получени грамоти, поздравителни адреси, сертификати

Комплектът документи се подава в деловодството на училището до 02.11.2022 г.

Право за участие имат всички ученици от VІІІ до ХІІ клас.

Наградата е ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ в размер на 100 лв.

Кандидатстване за отпускане на стипендия за първи срок на учебната 2023/2024 година

Уважаеми ученици, Предстои подаване на документи за отпускане на стипендия за първи срок. Моля запознайте се с Съобщението за стипендия и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД “Николай...

Уважаеми ученици и родители,Тържественото откриване на новата учебна година ще се състои на 15.09.2023 г., петък, от 10:00 часа в училищния двор. Моля учениците да се явят не по-късно от 09:40 часа в двора на ПГГСД "Николай Хайтов".Очакваме...