fbpx

Клуб Живопис

Клуб Живопис е насочен към създаване на условия за повишаване на творческия потенциал на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности в изобразителното изкуство, които са извън включените в задължителната училищна подготовка, развитие на концентрацията и аналитичните им способности. Участието на учениците в клуба повишава интереса им към професията, създава по-добра мотивация за усвояване на учебното съдържание и по-добри образователни постижения.