fbpx

Занимания по интереси

На основание чл.20 от Наредбата за приобщаващо образование в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна,след проведено предварително анкетно проучване сред учениците се сформираха 2 групи за занимания по интереси. Същите са от направления: Природни науки и математика. В заниманията по интереси заявиха желание за участие 30 ученици. По Националната програма са сформирани клуб “Млад химик” с ръководител г-жа Дарина Кирчева и клуб “Занимателна математика” с ръководител г-жа Иринка Христова.

Към заниманията по интереси, учениците в гимназията проявяват засилен интерес. Такива са сформирани и по проект “Образование за утрешния ден”, “Заедно в изкуствата и в спорта”, проект “Успех за теб”.