fbpx

Занимания по интереси

На основание чл.20 от Наредбата за приобщаващо образование в ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна,  след проведено предварително анкетно проучване сред учениците се сформираха 13 групи за занимания по интереси. Същите са от направления: Спорт, Изкуства и култура, Природни науки, Гражданско образование, Технологии, Екологично образование и здравословен начин на живот, Дигитална креативност. В заниманията по интереси заявиха желание за участие 146 ученици.

Заниманията по интереси са посрещнати с голям интерес и желание от нашите възпитаници, а занятията през годината се провеждат присъствено и в електронна среда(при преминаване в ОРЕС). Ръководителите на групи създадоха още в началото на годината ФБ групи, в които заедно с учениците взаимно си обменят информация в определено за това време, съобразно изготвения от тях график.

КлубРъководител
Клуб “Живопис”Марина Борисова
Млад химикДарина Кирчева
Клуб „Пътешественик”Илиян Дочков
Природата – нашият животИринка Христова
Клуб „Спортни игри”Илиян Илиев
Приятели на немския бит и култураМилена Теолова
В света на фотографиятаМая Иванова
Реставрацията – хоби или професияДаниела Мантарова
Зелен святДеница Русева
Цветни аринжировкиДеница Русева
Клуб по народни танциСвилен Христов
Да запазим българските традиции и обичаи живиЖивка Дойчева
Клуб ИнтермедияРадина Стоева