fbpx

Дърворезбарство

ПРОФЕСИЯ: ДЪРВОРЕЗБАР
СПЕЦИАЛНОСТ: ДЪРВОРЕЗБАРСТВО

Цел на обучението е да се подготвят специалисти, съчетали занаятчийски умения и сръчност в дърворезбарството, с отношение към дървото като творчески материал, с отношение към пространството – интериор и екстериор. Учениците се запознават практически с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях.

След завършване на обучението по специалността, младият специалист трябва да умее да разчита работни проекти, чертежи, схеми, скици и да изработва дърворезба по тях. Може да разкроява и декорира детайли от дърво, сглобява и обработва дървени изделия. Извършва повърхностна обработка на изделието – пилене, позлатяване, матиране и др.  Дърворезбарят може да работи като производител на изделия от дърво, майстор-гравьор, дърводелец мебелист.

 Завършилият тази специалност може да работи като:

  • проектант и изпълнител на дърворезби;
  • реставратор на изделия;
  • дърворезбар в мебелни фирми;
  • във фирми, занимаващи се с реставрация на обекти от дърворезба.

 Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване на обучението в колежи и висши училища.