fbpx

Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Проектът е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“.
Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Основна цел на проекта: подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване прехода от образователните институции към работното място.
Специфични цели: Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии, подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
Училището се включи в проекта ДОМИНО от тази учебна година. В дуалните паралелки се записаха 48 ученици от 8 и 9 клас. Те ще се обучават по професията Техник-технолог в дървообработването, специалност Мебелно производство.
Партньори на гимназията по проекта са фирмите:„Стилекс-Е“ – ЕООД, „Мебели Нимфа“ ЕООД , „Ян-ди стил“ ООД, “РУДИ АН” ЕООД, „Кателиеви МК“ ООД, „ДЕСПАС” ООД, ”М Корект” ООД , ЕТ “Комфорт-Н- Марин Калчев”, „Мебелни къщи Ралица“ АД, „Формика груп” ООД.

Една ползотворна среща

Учениците от 8 клас, специалност „Мебелно производство“, участващи в проект ДОМИНО, заедно със своите преподаватели, бяха поканени на презентация на нови машини и технологии във фирма „Корект стил“, партньор по проекта. Запознаха се с технологичния процес, с машина за разкрой на кашони и робота KUKA. С изключителен интерес наблюдаваха и слушаха обясненията на специалистите. Някои от тях имаха възможността да изработят сами опаковки. Обучаемите споделиха, че с нетърпение очакват момента, в който ще започнат провеждането на часовете по учебна практика в реална работна среда.

Дуалното обучение – гарант за успешна професионална реализация

На 10.12.2018г. в Младежки дом – гр.Варна се проведе обществено значим форум на тема: „Дуалното обучение – гарант за успешна професионална реализация“. Събитието беше организирано от Община Варна – Дирекция „Образование и младежки дейности“, ПГГСД „Николай Хайтов“ и екип на проект ДОМИНО. Съорганизатори са Варненска търговско-индустриална камара и Център за подкрепа на личностното развитие „Център за кариерно ориентиране“ – Варна.
Гости на събитието бяха г-н Васил Радойновски – главен секретар на Българо-швейцарската търговска камара, г-н Иван Табаков – председател на Варненска търговско-индустриална камара, г-н Галин Господинов – председател на Българска камара на дървообработващата и мебелна промишленост.
Форумът бе открит от г-жа Лилия Христова – директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“.
Г-жа Георгиева изнесе презентация за дуалното обучение като иновация в образователната система и за пътя, който гимназията измина в това начинание.
Г-жа Полина Златарска – експерт „Връзки с бизнеса“ към проект ДОМИНО представи добрите кариерни перспективи за българските младежи, които предоставя дуалното обучение.
Форумът продължи под формата на дискусия. Най-активно участваха представителите на бизнеса. Те откровено изказаха впечатленията и/или притесненията си относно състоянието, в което се намира образователната ни система, смело даваха предложения относно какво би следвало да се промени и върху какво да се работи, за да бъде професионалното образование по-успешно.