fbpx

График на часовете

Дневен режим

Режим – едносменен

Продължителност
Учебни часове 45 мин.
Междучасия 10 мин.
Голямо междучасие 20 мин.

Разписание на учебните часове
Учебен час І смяна
1 час 8.00 – 8.45
2 час 8.55 – 9.40
3 час 9.50 – 10.35
4 час 10.55 – 11.40
5 час 11.50 – 12.35
6 час 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.25