График ваканции и смени

График на ваканциите

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021 – 2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна

01.02.2022 г. междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. . – втори ДЗИ
25.05.2022 г.- неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021 – 2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021 – 2022 година

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

 График смени

Организация на учебното време по смени за учебната 2021 – 2022 година:

I смяна – 8, 9, 10, 11 и 12 клас