НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Летопис  
Училището е създадено през 1924г. като Държавно практическо столарско училище, в което се обучават вечерно младежи, работещи в дървообработващите работилници.
От 1945г. се преустройва в средно техническо училище. Години наред е известно като Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „В. Коларов”. 
През 1991г. е преименувано в Техникум по горско стопанство и дървообработване, а през 2003г. в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване.
През 1997г. Училището е включено в проект за усъвършенстване на професионалното образование и обучение към програма ФАР на Европейския съюз. Учениците се обучават в осем специалности от висококвалифицирани преподаватели.
Името си „Николай Хайтов” гимназията получава през 2004 година