НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  График на ваканциите  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

 
 
     
       

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. 

есенна

21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. 

коледна за I - XII клас

05.02.2020 г.           междусрочна за I - XII клас

11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

пролетна за І - ХІ клас

16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.  пролетна за XII клас
 
           
       

Неучебни дни:

 
        20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г.
 – втори ДЗИ
 
           
       

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 
           
       

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

 
       

06.02.2020 г.  – I - XII клас

 
         
       

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

 
       

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2020 г. 
 – VII - XI клас (18 учебни седмици)  

 
                 
                 
                 
  График смени  

Организация на учебното време по смени за учебната 2019/2020 година:

 
 
     
        I смяна - 8, 9, 10, 11 и 12 клас