НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  График на ваканциите  

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

 
 
     
       

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.

есенна

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

коледна за I - XII клас

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. междусрочна за I - XII клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

пролетна за І - ХІ клас

 
           
       

Неучебни дни:

 
        21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
 
       

 

 
       

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

 
       

07.02.2018 г. – I - XII клас

 
         
       

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

 
       

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 
                 
                 
                 
  График смени  

Организация на учебното време по смени за учебната 2017/2018 година:

 
 
     
        I смяна - 8, 9 и 10 клас  
        II смяна - 11 и 12 клас