НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  График на часовете  
ДНЕВЕН РЕЖИМ
 
 
 
       
 
 

Режим - едносменен

 

Продължителност

Учебни часове 45 мин.
Междучасия 10 мин.
Голямо междучасие 20 мин.

 

 
 
 

Разписание на учебните часове

Учебен час
І смяна
1 час
8.00 - 8.45
2 час
8.55 - 9.40
3 час
9.50 - 10.35
4 час
10.55 - 11.40
5 час
11.50 - 12.35
6 час
12.45 - 13.30
7 час
13.40 - 14.25