НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  График на часовете  
ДНЕВЕН РЕЖИМ
 
 
 
       
 
 

Режим - двусменен

 

Продължителност

Учебни часове 40 мин.
Учебна и лабораторна практика 45 мин.
Производствена практика 60 мин.
Междучасия 10 мин.
Голямо междучасие 20 мин.

 

 
 
 

Разписание на учебните часове

Учебен час
І смяна
ІІ смяна
1 час
7.30 - 8.10
13.30 - 14.10
2 час
8.20 - 9.00
14.20 - 15.00
3 час
9.10 - 9.50
15.10 - 15.50
4 час
10.10 - 10.50
16.10 - 16.50
5 час
11.00 - 11.40
17.00 - 17.40
6 час
11.50 - 12.30
17.50 - 18.30
7 час
12.40 - 13.20
18.40 - 19.20

 

 
       

Разписание на часовете по учебна практика

Учебен час
І смяна
ІІ смяна
1 час
7.30 - 8.15
2 час
8.15 - 9.00
3 час
9.00 - 9.45
4 час
10.15 - 11.00
5 час
11.00 - 11.45
6 час
11.45 - 12.30
7 час
13.00 - 13.45
8 час
13.45 - 14.30