НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
 
 
       
 

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

 
 

Приложение 1 - Карта на услугите