НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Лични данни  
 
 
 
       
 

Регистър на дейностите по обработване на лични данни на основание чл. 30 от Общия регламент относно защитата на данните

 
     
 

Политика за защита на личните данни в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

 
     
 

Заповед № РД-08-0675 от 4.12.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна

 
     
 

Приложения

 
     
 

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
Заповед № РД-08-0295 от 25.09.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна