НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Консултации с ученици  
ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ
през I учебен срок на 2017/2018 год.
 
 
           
       
Преподавател
Ден от седмицата
Астрономически час
Кабинет
1.
Емилия Кожухарова понеделник 13.30 - 14.10 № 14
(кабинет)
2.
Таня Динева четвъртък 13.30 - 14.10 № 11
(кабинет)
3.
Мая Иванова понеделник 13.30 - 14.10 № 5
(кабинет)
4.
инж. Емилия Томова сряда 13.30 - 14.10 № 9
(хранилище)
5.
Дарина Кирчева сряда 13.30 - 14.10 № 4
(кабинет)
6.
Антония Ангелова петък 12.40 - 13.20 № 18
(кабинет)
7.
инж. Петя Йорданова понеделник 12.40 - 13.20 № 1
(хранилище)
8.
Ивелина Димитрова петък 12.40 - 13.20 № 23
(кабинет)
9.
Златомира Михайлова вторник 14.20 - 15.00 № 11
(кабинет)
10.
Татяна Добринова четвъртък 12.40 - 13.20 № 8
(хранилище)
11.
Илиян Дочков вторник 12.40 - 13.20 № 8
(хранилище)
12.
инж. Елена Милчева вторник 13.30 - 14.10 № 7а
(хранилище)
13.
Венетка Илиева сряда 13.30 - 14.10 № 9
(кабинет)
14.
инж. Марина Борисова понеделник 10.10 - 10.50 № 16
(кабинет)
15.
Емилия Симеонова петък 13.30 - 14.10 № 9
(кабинет)
16.
Иринка Христова понеделник 12.40 - 13.20 № 6
(кабинет)
17.
Нели Петрова четвъртък 12.40 - 13.20 № 9
(хранилище)
18.
Соня Иванова петък 12.40 - 13.20 № 14
(кабинет)
19.
инж. Веселина Добрева понеделник 12.40 - 13.20 № 3
(хранилище)
20.
Искра Филева вторник 14.20 - 15.00 № 15
(кабинет)
    понеделник 12.40 - 13.20 № 15
(кабинет)
21..
Станислава Анастасова понеделник 12.40 - 13.20 № 1
(хранилище)
22.
ландш. арх. Деница Русева вторник 13.30 - 14.10 № 8
(хранилище)
23.
инж. Даниела Мантарова четвъртък 12.40 - 13.20 № 1
(хранилище)
24.
инж. Игнат Игнатов петък 13.30 - 14.10 № 7а
(хранилище)
25.
Жасмина Влаева сряда 12.40 - 13.20 № 7а
(хранилище)
26.
Мариана Шишкова сряда 12.40 - 13.20 № 25
(кабинет)
27.
инж. Михаил Стаменов вторник 12.40 - 13.20 № 23
(кабинет)
28.
Мария Попова понеделник 12.40 - 13.20 № 12
(кабинет)