НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Консултации с родители  
ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА
I срок на 2017/2018 год.

 
 
 
 
       
Клас
Класен ръководител
Ден
Учебен час
Астрономически час
Кабинет
инж. Марина Борисова
сряда
1 (II смяна)
13.30 - 14.10

№ 16

инж. Даниела Мантарова
сряда
1 (II смяна)
13.30 - 14.10
№ 1
(хранилище)
Емилия Симеонова
вторник
3 (I смяна)
9.10 - 9.50
№ 3
(хранилище)
ландш. арх. Деница Русева
петък
1 (II смяна)
13.30 - 14.10
№ 8
(хранилище)

СОП
Антония Ангелова
сряда
4 (I смяна)
10.10 - 10.50
№ 18
Илиян Илиев
понеделник
4 (II смяна)
16.10 - 16.50
Учителска стая
Илиян Дочков
сряда
2 (I смяна)
8.20 - 9.00
№ 8
(хранилище)
Венетка Илиева
сряда
6 (I смяна)
11.50 - 12.30
№ 9
(хранилище)

СОП
Искра Филева
сряда
2 (II смяна)
14.20 - 15.00
№ 3
(хранилище)
10а
Нели Петрова
сряда
4 (I смяна)
10.10 - 10.50
№ 9
(хранилище)
10б
Соня Иванова
сряда
7 (I смяна)
12.40 - 13.20
№ 6
(хранилище)
10в
Иринка Христова
четвъртък
4 (II смяна)
16.10 - 16.50
№ 6
(хранилище)
10г
СОП
инж. Елена Милчева
вторник
3 (II смяна)
15.10 - 15.50
№ 7а
(хранилище)
11а
Емилия Кожухарова
сряда
5 (I смяна)
11.00 - 11.40
№ 2
(хранилище)
11б
Таня Динева
сряда
7 (I смяна)
12.40 - 13.20
№ 2
(хранилище)
11в
Мая Иванова
вторник
5 (I смяна)
11.00 - 11.40
№ 5
(хранилище)
11г
инж. Емилия Томова
вторник
4 (I смяна)
10.10 - 10.50
№ 9
(хранилище)
11д
Дарина Кирчева
петък
3 (I смяна)
9.10 - 9.50
№ 8
(кабинет)
12а
инж. Петя Йорданова
понеделник
3 (I смяна)
9.10 - 9.50
№ 1
(хранилище)
12б
Ивелина Димитрова
четвъртък
5 (I смяна)
11.00 - 11.40
Учителска стая
12в
Златомира Михайлова
петък
4 (I смяна)
16.10 - 16.50
№ 12
(кабинет)
12г
Татяна Добринова
вторник
6 (I смяна)
11.50 - 12.30
№ 8
(хранилище)
12д
инж. Веселина Добрева
понеделник
2 (II смяна)
14.20 - 15.00
№ 3
(хранилище)