НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

Поправителна сесия м. януари 2021 г. за ученици минали години - задочна форма на обучение след завършено основно образование

 
     
 

График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия м. януари 2021 г.

 
     
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити в определените сесии

 
     
 

Заповед № РД-08-0277 от 21.09.2020г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна