НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

Промяна в графика за провеждане на изпитни сесии с ученици VІІІ-ХІІ клас, обучаващи се в самостоятелна форма през учебната 2020-2021 г. и сроковете за подаване на заявления за явяване на изпити в определените сесии

 
 
 
 

График за провеждане на поправителни изпити с ученици в дневна форма на обучение – 12 клас

Забележка: Учениците е необходимо да си носят предпазни средства: маска (или шлем) и ръкавици

 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение – 12 клас, редовна сесия

Забележка: Учениците е необходимо да си носят предпазни средства: маска (или шлем) и ръкавици

 
 
 
 
График за провеждане на изпити за определяне на срочни оценки на ученици в дневна форма на обучение – І срок на учебната 2019/2020 г.
 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия м. януари 2020 г.

 
 
 
 

Поправителна сесия за ученици от минали години, подали заявление за явяване на изпити през януарска поправителна сесия

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - поправителна сесия м. август 2019 г.

 
 
 
 

ІІ Редовна  поправителна изпитна сесия, 2018-2019 учебна година

 
 
 
 

ІІ Редовна  поправителна изпитна сесия с учениците от 10.а - професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност „Мебелно производство-дуално обучение” за учебната 2018/2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити за 9 клас - специалност „Парково строителство и озеленяване“ от професия „Техник-озеленител”, дневна форма на обучение през учебната 2018/2019г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - поправителна сесия м. юли 2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април 2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити в определените сесии.