НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април 2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2019 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година и срокове за подаване на заявления за явяване на изпити в определените сесии.