НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
     
 

График за провеждане на изпити с ученици в задочна форма на обучение – поправителна изпитна сесия от 10.04.2018 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - редовна изпитна сесия през месец април 2018 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици в задочна форма на обучение – редовна изпитна сесия от 26.03.2018г. до 30.03.2018г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия януари 2018 г.

 
 
 
 

Заповед № РД-08-663 от 6.12.2017г. за определяне на редовна II изпитна сесия с учениците от 12е клас - задочно обучение, професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мелели" за учебната 2017/2018 година.

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от задочна форма на обучение, професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мебели", през учебната 2017/2018 година

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година