НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - поправителна изпитна сесия през мeсец юли 2018 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпити с ученици в задочна форма на обучение – поправителна изпитна сесия от 02.07.2018 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от задочна форма на обучение, професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мебели", през учебната 2017/2018 година

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година