НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

График за провеждане на изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма - поправителна изпитна сесия през мeсец август 2018 г.

 
 
 
 

ІІ Редовна поправителна изпитна сесия с ученици от 8.б клас - професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност  „Реставрация на стилни мебели”, 8.в клас - професия „Техник-лесовъд”, специалност „Горско и ловно стопанство”, 8. г клас - професия „Техник-озеленител”, специалност „Парково строителство и озеленяване”, за учебната 2017/2018 г.

 
 
 
 

ІІ Редовна поправителна изпитна сесия с ученици от 9.а - професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност „Мебелно производство-дуално обучение”, 11. б клас - професия „Техник-озеленител”, специалност „Парково строителство и озеленяване”, 11.д - професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалност „Мебелно производство”, за учебната 2017/2018 г.

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от задочна форма на обучение, професия "Оператор в дървообработването", специалност "Производство на мебели", през учебната 2017/2018 година

 
 
 
 

График за провеждане на изпитни сесии с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година