НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Графици за изпитни сесии  
 
 
           
 

График за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия м. юни 2020 г.

 
 
 
 

Промяна в графика за провеждане на изпитни сесии с ученици VІІІ-ХІІ клас, обучаващи се в самостоятелна форма през учебната 2020-2021 г. и сроковете за подаване на заявления за явяване на изпити в определените сесии