НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
  Самостоятелна форма на обучение  
 
     
     
 

Процедура за обучение в самостоятелна форма на обучение в ПГГСД „Николай Хайтов“ гр.Варна