НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
  Делегиран бюджет 2019г.      
 
     
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2019г.

 
 

Бюджет на дейност 3/01/326 професионални гимназии ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна по бюджета на Община Варна за 2019г.

 
         
  Делегиран бюджет 2018г.      
 
     
 

Отчет за извършените разходи към 31.12.2018г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.09.2018г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.06.2018г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2018г.

 
         
         
  Делегиран бюджет 2017г.      
 
     
 

Отчет за извършените разходи към 31.12.2017г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.09.2017г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.06.2017г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2017г.

 
 

Бюджет на дейност 3/01/326 професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна по бюджета на Община Варна за 2017 год.

 
         
         
         
  Делегиран бюджет 2016г.      
 
     
 

Отчет за извършените разходи към 31.12.2016г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.09.2016г.

 
 

Месечно разпределение на бюджета на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за 2016г.

 
 

Отчет за извършените разходи към 30.06.2016г.