НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Парково строителство и озеленяване  
Професия: Техник - озеленител
Специалност:
Парково строителство и озеленяване - дуално обучение
 
 
   
 
pso
 
Степен на професионална квалификация: трета
 
     
   
Срок на обучение: 5 години
 
     
   
Завършилият тази специалност ще може: да поддържа и ръководи различни паркови обекти; да произвежда цветя, декоративни дървета и храсти; да осъществява мероприятия по растителна защита и да се реализира като специалист в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове и цветя.