НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Проект BG 051 PO 001 - 4.2.05
"Да направим училището привлекателно за младите хора"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
 
   

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х)

 
 

14 ГРУПИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ РАБОТЯТ ОТ НАЧАЛОТО НА НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА
В ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"

От началото на месец ноември 2013 година в ПГГСД "Николай Хайтов" започнаха своята дейност 14 групи по проект УСПЕХ. 126 ученици от гимназията са включени по проект УСПЕХ през тази учебна година.
Клубовете имат разнообразни дейности и всеки един от участниците е намерил своето място според интересите си - изкуство, екология, история, фотография, проектиране, здравословен начин на живот, изработване на различни красиви предмети.
Основните цели на проекта са: да се осмисли свободното време на учениците, да бъдат открити нови таланти, да се развият допълнителни знания, умения и компетентности. Проект "Успех " се стреми да провокира нестандартно мислене, самостоятелност и да формира разностранни умения.

Клуб "Млад химик" с ръководител Дарина Кирчева
Клуб "Искам всичко да знам" с ръководител Недялка Христова
Секция "Еко приключение" с ръководител Ивелина Димитрова
Клуб "Да открием красотата на България" с ръководител Недялка Христова
Клуб "Хайтов, България и ние" с ръководител Калинка Петрова
Клуб "Художествено слово" с ръководител Калинка Петрова
Клуб "Аз обичам България" с ръководител Таня Динева
Клуб "Краезнание" с ръководител инж. Петя Йорданова
Клуб "История на етнографските области в България" с ръководител Илиана Петкова
Ателие "Дървопластика" с ръководител Димитър Досев
Ателие "Работилничка Фантазия" с ръководител инж. Даниела Мантарова
Клуб "Арт еко клуб" с ръководител Татяна Добринова
Клуб "Цифрова фотография" с ръководител Мая Иванова
Клуб "Иновации в проектирането" с ръководител инж. Марина Борисова