НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.3.07 - 0001 "Ученически практики"
   

УЧЕНИЦИ ОБЗАВЕЖДАТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Започна третият етап от проект “Ученически практики“ в нашата  гимназия. Утвърдени за участие са 31 ученика. Имаме сключени договори с 9 фирми.Проектът  има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

В проекта участват ученици от всички професии и специалности, по които се осъществява обучение в нашата гимназия- „Горско и ловно стопанство”, „Парково строителство и озеленяване”, „Интериорен дизайн”, „Мебелно производство”. Интересът от страна на учениците е голям. От страна на работодателите- партньори –също. Бяха проведени поредица от работни срещи на екипа за организация и управление на училищно ниво с работодателите от бранша.Съвместно бяха изготвени програмите за практика в реални условия и съответните графици за провеждане на практиките.

Една от фирмите, в която провеждат практика четирима ученика от 10 клас обзавежда медицински център. Нашите стажанти участват в изработването на мебелите и монтирането им на обекта.

         
   

 

ЕТ "КОМФОРТ - Н", гр. Варна
 
 
     
 
     
   
   
   
Мебелна къща "РАЛИЦА", гр. Варна
 
 
 
 
     
 
     
   
Паркоустройство
     
 
     
 
     
 
     
   
   
   
Ученически практики - Горско и ловно стопанство