НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Образователен клуб по БЕЛ с ръководител Татяна Добринова 2019-2020 г.

 
                 
 

Участници в клуба са ученици от 8 в клас, които благодарение на работата се сближиха повече и създадоха трайни приятелства.
Усъвършенства се езиковата култура, като акцентът беше на правописните знания и умения.
Макар и със затруднения, работихме върху уменията за възпроизвеждане на чужд текст и създаване на аргументативен текст.
Чрез нетрадиционни похвати и игрови моменти като състезание и кръстословици момчетата попълваха пропуските в знанията си по БЕЛ.
Частично се обогатиха речниковият състав и културните навици на учениците.