НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Клуб Млад химик с ръководител Дарина Кирчева 2019-2020 г.

 
                 
 

Работата на клуба е насочена към задълбочаване интереса на учениците към химичната наука и практика, изграждане на умения и навици за извършване на изследователска дейност, разкриване на практико-приложния характер на химичните знания, за повишаване мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, повишаване на образователните им постижения, изграждане на по-голяма увереност в собствените им възможности, съобразно техните интереси и потребности, за осмисляне на свободното време на учениците в училище.
Клубът се ползва с особено внимание и интерес от учениците и ежегодно има много желаещи за включване в него.
Опитите и експерименталните задачи го превръщат в любознателна сцена за младите хора.