НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Клуб „Спортни игри” с ръководител Илиян Илиев 2019-2020 г.

 
                 
 

Младежите, участници в този клуб имат възможността да се наслаждават на футбола като спортна игра.
Футболът е екипен спорт, който освен за развлечение се прилага и за развиване на екипни взаимодействия, толерантност и взаимно разбирателство.
През настоящата година учениците освен в ПГГСД "Николай Хайтов", тренираха и в спортния комплекс на район "Младост".
Удовлетвореността на учениците от участието в този клуб по интереси е във висока степен.