НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

"Чиста природа днес - отлично здраве утре" с ръководител Иринка Христова 2019-2020 г.

 
                 
 

Изграждане на екологични и културни ценности, чувство за лична отговорност и съпричастност към проблемите за опазване на околната среда. Възпитание на интерес към природните науки и екологията. У учениците се формира любов и грижа към природата и животните. Разпространяване на екологични знания, природозащитна просвета и информация за състоянието на природата и околната среда, повиши се културата, морала и съзнанието на учениците.
Интересът към участието в клуба от учениците нараства в годините и привлича нови участници от 8 до 12 клас.