НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Проект BG 051 PO 001 - 4.3.03 - 0001 "Нова възможност за моето бъдеще"
Пилотно тестване на системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене