НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.2.03 - 0001 "Управление за ефективно професионално образование"