НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Проект за мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи",
програма "Учене през целия живот" - Запознаване с европейските новости
и съвременните технологии в мебелното проектиране и производство
 

През юли 2013 г. по програма „Леонардо да Винчи” дейност „Мобилност” 20 ученици от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” гр.Варна , бяха на практика в Испания за период от един месец.
В България младежите преминаха солидна предварителна подготовка, включваща изучаване на испански език. Практиката се проведе в утвърден учебен център. Групата изучи техники за работа с нови машини, изработка на различни декоративни ефекти, работа с компютърни програми, придоби умения за управление на CNC център, робот и машина за изсушаване на нанесени декоративни покрития върху дървесния материал с UV лъчи. Всички ученици получиха сертификати Европас-мобилност, сертификати от мебелните компании и сертификати удостоверяващи придобитите умения в Испания. По време на престоя си учениците се запознаха с културните паметници в региона, като посетиха градовете Кордоба, Малага и Гранада.